Welkom bij Psychologisch adviesbureau Rijnmond.

 

 

 

Wie 

Psychologisch adviesbureau Rijnmond is opgericht door drs. Ivonne Werndlij-Kabel. 

 

 

 

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben master universitair afgestudeerd Psycholoog (Gezondheidspsychologie). 

Mijn diensten bestaan uit psychologische hulp bij stress, burn-out en depressiviteit. 
Ik richt mij ook op het begeleiden van mensen die in het leven voor gedwongen veranderingen staan zoals: leven met een ziekte of een zieke partner en de bijbehorende zorg. 
Ik kan ook aanwezigheid en mate van dementie bepalen en adviseren bij het omgaan met een dementerende.  
Het is mogelijk om ondersteuning te krijgen bij het ouder worden op zich. Ook rouwverwerking behoort tot mijn dienstverleningspakket.

Empathie tonen en handvatten bieden hoe met de situatie om kan worden gegaan, toekomstgericht meedenken en perspectief bieden is hierbij mijn kwaliteit.


Verder bied ik maatwerk bij studie- of keuzetraject voor een andere c.q. vervolgstudie. Ook mensen die op het punt staan een carrièreswitch te maken help ik. Naast het maken van een studiekeuze is de individuele persoonlijkheid van groot belang bij het kiezen van een beroep. Persoonlijke competenties, aansluitend bij een beroepsbeeld en een juiste leerweg, zijn aspecten die een cruciale rol spelen. De kansen op werk, de arbeidsmarktsituatie, gestelde verwachtingen en realisme zijn tevens doorslaggevend bij het maken van een goede start. 
 

Dit alles vanuit het standpunt dat iedereen kansen verdient om zich te ontwikkelen.


Visie 

Vanuit een oplossingsgerichte benadering advisering en begeleiding bieden met een hoge kwaliteit. Zodat iemand op eigen kracht weer verder kan.


Missie 

Vanuit een open sensitieve benadering mensen die ondersteuning vragen adviseren en begeleiden. 
Kernwoorden hierbij zijn samen, sensitief en oplossingsgericht.