Methode/Diensten


Hoe gaan we het aanpakken? Een psycholoog kan niet zomaar in je ziel of hoofd kijken zoals vaak wordt gedacht of gezegd. Wat kan er dan wel? met behulp van therapie wordt praktisch en doelgericht advies geboden. 
Deze werkwijze is als volgt: 


Kennismakingsgesprek. Met een eerste gratis gesprek van een uur wordt een goed beeld van jouw huidige situatie gevormd. Het verleden kan daarbij ter sprake komen, maar dit hoeft niet. Dit gesprek is gratis.
Oplossingsgericht aan de slag gaan. Het accent van de hulpverlening is gericht op de toekomst en de invulling die jij daaraan wilt geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse methodes.
Testen. Het extra gebruik van testen is mogelijk, maar geen verplichting. Er kan een persoonlijkheids-, dementie-, depressietest gemaakt worden. Ook is er een copingtest beschikbaar: hoe ga je om met problemen en gebeurtenissen. Afhankelijk van jouw situatie wordt de inzet en keuze van de testen in overleg bepaald.
De uitslag hiervan wordt in een persoonlijk rapport samengevat. Dit rapport is vertrouwelijk. Het is niet verkrijgbaar voor anderen zonder jouw toestemming. 
Jij houdt de regie en bepaalt het tempo. In de meeste gevallen zijn 3 tot 5 gesprekken al voldoende. Uiteraard is dit voor iedereen weer anders. Als het voor jou voldoende is, beëindigen we de relatie.